Certifikace

Firma HOFMEISTER je certifikovaná podle normy ISO 9001:2015.

 

Naše "Politika kvality"

Společnost HOFMEISTER považuje spokojeného zákazníka za výsledek své kvalitní a profesionální práce.

Úspěšné aplikování systému jakosti podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 by tuto skutečnost mělo ještě zdůraznit.

Vzhledem k oblasti, ve které se pohybuje většina zákazníků (i oblast automobilového průmyslu), je získání a udržení certifikace i prestižní otázkou.

Naše "Strategické cíle"

Naší snahou je neustálým technologickým rozvojem, zvyšováním efektivnosti a ekonomickým chováním upevnit pozici v našem segmentu trhu.

Pracujeme se zaměřením na zákazníky, jejich přání a požadavky realizujeme vysokou kvalitou našich výrobků a služeb. Dodáváme kvalitu, která přesvědčuje. Naši vedoucí pracovníci motivují a inspirují naše zaměstnance při realizaci a dosahování našich cílů. Orientací na tým, jasnými pracovními postupy a spolehlivými informacemi efektivně realizujeme všechny procesy.

Všem pracovníkům nabízíme možnosti dalšího rozvoje a vedení k samostatnému a zodpovědnému jednání.

Vytváříme partnerské vztahy s oboustranně výhodným užitkem. Všechna rozhodnutí a činnosti, které budeme vykonávat, chceme od začátku dělat správně. Zavazujeme se k neustálému zlepšování našich technologií a procesů. Víme, že získávat nové zákazníky a navázat s nimi trvalý obchodní vztah můžeme pouze prostřednictvím vysoké kvality našich poskytovaných služeb.

V rozvíjení a zdokonalování integrovaného systému KVALITY a životního prostředí vidíme nejlepší způsob, jak dosáhnout plné spokojenosti a důvěry našich zákazníků. Na plnění strategických cílů se podílí všichni zaměstnanci.