Projekty

Společnost HOFMEISTER s.r.o. aktivně spolupracuje se Západočeskou univerzitou v Plzni i s dalšími výzkumně-vývojovými institucemi na řešení dlouhodobých projektů vývoje a aplikovaného výzkumu v oblasti řezných nástrojů pro kovoobrábění. 

Řešení projektů podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), z toho důvodu jsou uvedeny pouze základní informace řešených.

 

Projekt Experimentální ověření hybridních řezných nástrojů

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028177

Termín realizace: 2.1. 2023 až 31.7. 2023

Cíl projektu:

Cílem projektu je realizace komparačních testů standardních kotoučových fréz a hybridních fréz, formou technologických a mechanických experimentů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

 

Projekt Instalace fotovoltaických panelů ve společnosti Hofmeister s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0002369

Termín realizace: 6/2022 až 3/2023

Cíl projektu:

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny bez akumulace sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt Nové nanostruktury pro inženýrské aplikace umožněné kombinací moderních technologií a pokročilých simulací

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008396

Termín realizace: 9/2018 až 12/2022

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je pomocí kombinace prediktivních simulací a nových plazmových technologií nalézt optimální materiály pro tři okruhy aplikací: obráběcí nástroje, samomazné vrstvy a biokompatibilní slitiny.

Projekt spojuje prediktivní simulace s novými technologiemi přípravy povlaků a povrchových úprav, což umožní najít optimální řešení pro vybrané aplikace. Cílem projektu je poskytnout funkční povlaky pro špičkové obráběcí nástroje, povlaky s nízkým třením pro automobilový a letecký průmysl a materiály odolné proti opotřebení se specifickými optickými vlastnostmi.

Nanášení povlaků pomocí plazmových metod je jedním z nejrychleji rostoucích segmentů trhu. Nedávno komercializovaná technologie založená na HiPIMS (high-power impulse magnetron sputtering) představuje skokovou změnu oboru a otevírá dosud nedostupné způsoby navrhování nových povlaků. Vysoce přesné laserové obrábění a texturování povrchu, které se stále rychleji šíří z laboratoří do průmyslu, mohou při kombinaci s vývojem povlaků představovat výrazné zlepšení parametrů povlakovaných součástek. Projektový tým těží z kombinace špičkového výzkumu na světové úrovni podpořeného vývojově orientovaným průmyslem, což poskytne jedinečná řešení pro příslušná průmyslová odvětví.

Informace o projektových partnerech:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt Vývojové centrum laserových nanotechnologií

Evidenční číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0./0.0./17_093/0012457

Termíny realizace: 2018 - 2020

Cíl projektu: Cílem projektu je rozšíření stávající výzkumně-inovační kapacity firmy do oblastí vývoje nano-mikrostruktur a cíleného ovlivnění funkčních vlastností obráběných povrchů.

Přínosy z realizace projektu:

Pořízená technologie pro vývoj:

Na uvedených zařízeních je možno pro jiné subjekty provést výzkumně vývojové experimenty dle specifických požadavků zákazníků, a to zejména v oblasti laserového mikroobrábění s následným vyhodnocením povrchu.

 

Projekt Laserové technologie pro mikrostrukturování bionických a funkčních povrchů pokročilých materiálů

Termín realizace: 4/ 2018 až 12/2021

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vývoj funkční pokročilé výrobní technologie, která spadá do oblasti povrchového inženýrství a jenž povede ke zdokonalení funkčních povrchů strojních komponent z moderních konstrukčních materiálů, jako jsou korozivzdorné oceli, slitiny titanu a niklu a různé druhy technické keramiky apod.

Optimální technologií pro úpravy povrchů strojních komponent, je laserové mikrostrukturování za využití pulsních laserů s délkou pulsů v řádech nanosekund, pikosekund, popř. femtosekund pro velmi jemné mikrostruktury.

Parciálním cílem projektu je vývoj dvou odlišně koncipovaných povrchových mikrostruktur, kde základním prvkem je rovinná (2D) či prostorová (3D) geometrická entita, která vytváří na povrchu strojní komponenty ucelenou mikrostrukturu a tím určuje nové fyzikálně-chemické vlastnosti povrchu.

Informace o projektových partnerech:

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO.

 

Projekt Rozšíření Vývojového centra řezných nástrojů

Evidenční číslo projektu: 4.2 PT03/938
Termíny realizace: 
2013 - 2015
Cíl projektu: 
Cílem projektu je rozšíření vývojového oddělení společnosti HOFMEISTER s.r.o. se zaměřením na vývoj a inovace řezných nástrojů.

Přínosy z realizace projektu:

Pořízená TECHNOLOGIE pro Vývoj:

Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. 

 

Vývoj a zavedení výroby nových řezných nástrojů s využitím progresivních nanovrstev a sendvičových tenkých vrstev pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Evidenční číslo projektu: FI- IM2/054
Termíny realizace: 2005 - 2007
Řešení průmyslové
Ochrany výstupů projektu:
Výstupy projektu byly přihlášeny k patentové ochraně jako vynález
zn. spisu PV 2007-426 a užitný vzor zn. spisu PUV 2007 -18936.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Vývoj produktivní technologie výroby cermetových řezných nástrojů

Evidenční číslo projektu: FI- IM3/156
Termíny realizace: 2006 - 2007

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Vývoj vrtacích multifunkčních nástrojů pro vysoce produktivní a přesnou výrobu kruhových otvorů

Evidenční číslo projektu: FI-IM4/226
Termíny realizace: 2007 - 2010

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Vývojové centrum pro speciální řezné nástroje

Evidenční číslo projektu: 4.2 PT01/045
Termíny realizace: 2007 - 2009

Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

 

Zavedení výroby nových řezných nástrojů

Evidenční číslo projektu: 4.1 IN02/127
Termíny realizace: 2009 - 2011

Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

 

Rozšíření vývojového centra řezných nástrojů

Evidenční číslo projektu: 4.2 PT03/938
Termíny realizace: 2013 - 2015

Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.