Ocenění Českých Lídrů 2022

Společnost HOFMEISTER s.r.o. získala v Plzeňském kraji 3. místo v soutěži Ocenění Českých Lídrů (OCL). 

Do letošního finále se dostalo 111 firem. Ty byly vybrány z 1527 společností, které vyhověly kritériím soutěže. O výběr se postaral odborný garant soutěže společnost CRIF – Czech Credit Bureau společně s porotou projektu.

Z 1527 nominovaných firem bylo vybráno 111 finalistů, téměř polovinu z nich tvořily rodinné podniky. Nominace tradičně proběhla na základě hodnocení Indexu Cribis společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, která je odborným garantem soutěže.

Patronem Ocenění Českých Lídrů je český ekonom a myslitel Tomáš Sedláček, který spolu s dalšími osobnostmi, jako expertní tým, zaštiťují Podnikatelskou platformu Helas. 

Podle zakladatelky projektu a Podnikatelské platformy Helas Heleny Kohoutové se stejně jako v předchozích letech ukazuje, že jsou zúčastněné firmy páteří tuzemské ekonomiky a zajišťují ekonomickou i sociální stabilitu České republiky. 

Více než kdy jindy je nutné vyzdvihnout význam těchto našich firem, neboť jsou to právě ony, které dokáží posouvat své podnikání, a i v náročných situacích drží českou ekonomiku v chodu, popisuje Helena Kohoutová.

„Zejména je obdivuhodné, jak nyní aktivně řeší problémy spojené s energetickou krizí. Zároveň monitorujeme, že řada firem v duchu společenské odpovědnosti, ale i smyslem pro to býti dobrým hospodářem, byla na současnou situaci připravena díky aktivnímu přístupu šetření a využívání přírodních zdrojů ještě dříve, než vznikla,“ říká Helena Kohoutová.

Podle zakladatelky projektu jsou tyto podniky významnými daňovými přispěvateli, vytvářejí stabilní sociální klima, protože jsou významnými zaměstnavateli a také podporují rozvoj svých regionů v oblasti spole-čensko-sociálních aktivit. V posledních letech firmy dokázaly rychle reagovat na nepříznivé okolnosti a flexibilně nacházet nová řešení a inovovat.