Laserové mikrostrukturování

Povrchové vlastnosti materiálů lze modifikovat pomocí technologie laserového mikrostrukturování. Naše výzkumně vývojové oddělení již mnohokrát zkoumalo právě změnu především fyzikálních vlastností povrchu jako je změna frikčních anebo optických vlastností. Díky dlouhodobých vědeckých projektům ale i specifickým požadavkům partnerů jsme poznali chování mnoha materiálů v interakci s laserovým svazkem.

 

V současné chvíli tak mezi opracovávané materiály patří slitiny titanu, niklu, ale také keramika na bázi zirkonu, mnoho druhů oceli, ale také zkušenosti s tenkými vrstvami nebo grafenem.

 

Naší snahou je vytvoření periodicky se opakujících orientovaných struktur, ale také napodobení zdánlivě nahodilých bionických vzorů. To vše při minimálním tepelném ovlivnění vlastního povrchu materiálu. Díky měřící technice jsme také schopni ověření rozměrů a geometrie jednotlivých výsledků.

 

Více na http://hofmeister-innovation.eu/

 

Na obrázcích jsou patrné příklady struktur o rozměrech v řádu desítek mikrometrů.

Obrázek 1 - Mikrostruktura důlkování

 

Obrázek 2 - Mikrostruktura polygonů

 

Obrázek 3 - Mikrostruktura imitace žraločí kůže

 

Obrázek 4 - Mikrostruktura čtverce