Hofmeister - strojírenství se specializací na výrobu nestandardních nástrojů

Kontrola

Firma HOFMEISTER nabízí externí službu pro své zákazníky na špičkových měřících strojích:

Třísouřadnicový měřicí stroj IMPACT II CNC

Specifikace:

 • měření základních geometrických prvků
 • měření obecných prostorových křivek a řezů
 • měření obecných prostorových ploch
 • měření podle CAD dat

Technické parametry:

 • přesnost měření: 3 µm + L/300
 • velikost měřeného dílu: osa X = 750 mm, osa Y = 800 mm, osa Z = 550 mm
 • max. hmotnost: 100 kg

WALTER HELICHECK NC4

Specifikace:

 • univerzální kamerový měřicí systém
 • měření geometrie nástrojů a rotačně-symetrických výrobků
 • měření a vyhodnocování průběhu jednotlivých geometrií a křivek
 • měření a vyhodnocování podle CAD dat, tisk protokolů, konzultace

Technické parametry:

 • bezdotykové měření: 2 kamery, 4 osy
 • přesnost měření:
 • délka ± 3 µm
 • měření průměru:
 • sudý počet břitů ± 2 µm
 • lichý počet břitů ± 2 µm + (koef.házení)
 • rozsah použití:
 • max. průměr .......... 170 mm
 • min. průměr ............... 3 mm
 • max. délka ............... 300 mm
 • max. hmotnost: 40 kg

Optický 3D mikroskop

Pro měření na vašem dílu máme možnost využít nejmodernější měřící techniku, která vás ohromí nejen svou přesností (až 10nm), ale také tím že odhalí nejmenší detaily povrchu součástí, které jsou mnohdy stěžejní pro správnou funkci samotné součásti, ale také pro životnost celého výrobku. Hlavní výhodou toho přístroje je bezkontaktní způsob měření, nedochází pří měření k poškození měřeného povrchu součásti. Další výhodou je hodnocení povrchu jak ve 2D tak ve 3D režimu.

Možnosti měření:

 • optické měření mikrogeometrie nástrojů (zaoblení ostří, symetrie zaoblení ostří,...)
 • optické měření profilové drsnosti (Ra,Rz,...)
 • optické měření plošné drsnosti (Sa,Sz,...)
 • optické měření tvaru profilu ve 2D (vzdálenost, úhel,...)
 • optické měření tvaru profilu ve 3D (vzdálenost, úhel,...)
 • provedení diferenční analýzy (geometrické odchylky stavu před a po; možnost porovnání s CAD daty)
 • optické měření topografie povrchu ve 3D (zachycení skutečných reliefů, vad, barevné informace, ...)

Vytvoříme metodiku měření s následným hodnocením dle vašich individuálních potřeb a požadavků.

Drsnoměr Mitutoyo SJ-301

Standardní dotykové měření profilové drsnosti (Ra, Rz,...)

Tvrdoměr RB-1

Měření tvrdosti HRC a HRB na rovinných i rotačních součástech

Vyvažovačka Acuro Tool Dynamic

Vyvážení nástrojů a nástrojových sestav dle požadované přesnosti.