Hofmeister - strojírenství se specializací na výrobu nestandardních nástrojů

Rotační rozvaděče

 

 

Klíčovou komponentou uceleného řešení přívodu médií je ROTAČNÍ ROZVADĚČ.
Firma HOFMEISTER s.r.o. vyvíjí a vyrábí vlastní ROTAČNÍ ROZVADĚČE různých typů.

Zakázkové řešení

PŘÍKLADY ŘEŠENÍ PŘÍVODU MÉDIÍ SKRZ ROTUJÍCÍ ČÁSTI STROJŮ

Příklad 1

Příklad 2

Typy rotačních rozvaděčů

Přenos pracovního média ze stacionárního vstupu do rotujícího výstupu (nebo naopak) a to při zachování tlaku a izolace tekutiny od okolního prostředí.

Typy 1

 Typy 2

 

Rotační jednotka 4+1

Rozvaděč 4+1

Slouží pro přenos pracovního média ze stacionárního vstupu do rotujícího výstupu (nebo naopak) a to při zachování tlaku a     izolace tekutiny od okolního prostředí.

Vhodná pro aplikace, kde je zapotřebí neustálé dodávky mazání, chlazení, nebo jiné tekutiny zajišťující chod rotačních částí stroje (nástroje, otočné a naklápěcí stoly, upínací přípravky).

Pracuje s několika nezávislými zdroji a typy médií současně.

 

Technická specifikace (mm)

Specifikace

 

HOFMEISTER s.r.o., Mezi Ploty 12, 326 00 Plzeň
tel.: 377 242 058, 377 242 062, e-mail: obchod@hofmeister.cz, www.hofmeister.cz
V centrále firmy obdržíte veškeré informace o programu včetně kontaktu na našeho
příslušného regionálního obchodně-technického zástupce.